نماپوش چوب پلاست

نماپوش

نمای ساختمان یکی از مهمترین قسمت های بنا می باشد که نشان دهتده ی اصالت کلی ساختماناست  . در اصطلاح آمود نیز در معماری سنتی ایرانی بعنوان نما بکار میرفته است . در نماسازی المانهای مختلفی بر اساس شرایط اقلیمی ، فرهنگی و همینطور نظر معماران در نظر گرفته میشود و بر اساس این المانها از مصالح گوناگونی در نمای ساختمانها استفاده می گردد .

کامپوزیت های چوب پلاست یکی از مصالح پر کاربرد در نمای مدرن ، مد نظر بسیاری از معماران می باشد که با در نظر داشتن مزیتهای آن ،نسبت به چوب ترجیح داده می شود . این مزیتها عبارتند از مقاومت این کامپوزیتها در برابر تابش مستقیم آفتاب بواسطه ی بکارگیری مواد ضد اشعه فرابنفش (U.V) و عدم تغییر رنگ نا یکنواخت و زیادتر از حد معمول نسبت به چوب ، مقاومت در برابر رطوبت و همین طور عدم نیاز به بازسازی سالانه پروفیلهای وود پلاستیک .